تجهیزات پزشکی آریامدیک

کمک نیاز دارید؟ ۰۹۱۴۲۰۶۷۷۷۰

واترجت دندان

واتر جت شستشوی دهان و دندان

واتر جت دندان واتر پالس مدل V300

واتر جت دندان واتر پالس مدل V300

۳٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
واتر جت دندان واتر پالس مدل V580

واتر جت دندان واتر پالس مدل V580

۳٬۱۴۰٬۰۰۰ تومان
واتر جت دندان بی ول WI-913

واتر جت دندان بی ول WI-913

۳٬۴۱۰٬۰۰۰ تومان
واتر جت دندان بی ول WI-911

واتر جت دندان بی ول WI-911

۳٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
واتر جت دندان بی ول WI-912

واتر جت دندان بی ول WI-912

۳٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان
واتر جت دندان بی ول WI-922

واتر جت دندان بی ول WI-922

۳٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان