تجهیزات پزشکی آریامدیک

کمک نیاز دارید؟ ۰۹۱۴۲۰۶۷۷۷۰

تبسنج غیر تماسی

انواع ترمومتر دیجیتالی غیر تماسی

تب سنج دیجیتال بی ول TH-7000

تب سنج دیجیتال بی ول TH-7000

۱٬۹۵۸٬۰۰۰ تومان
تب سنج دیجیتال سجوی مدل DET-306

تب سنج دیجیتال سجوی مدل DET-306

۷۰۰٬۰۰۰ تومان
تب سنج دیجیتالی بی ول WF-1000

تب سنج دیجیتالی بی ول WF-1000

۱٬۲۳۰٬۰۰۰ تومان
تب سنج دیجیتالی امرن omron gentle temp 720

تب سنج دیجیتالی امرن omron gentle temp 720

۱٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
تب سنج دیجیتالی بیول B.well Wf-4000

تب سنج دیجیتالی بیول B.well Wf-4000

۱٬۸۴۸٬۰۰۰ تومان
تب سنج دیجیتالی بیول B.well Med3000

تب سنج دیجیتالی بیول B.well Med3000

۱٬۴۹۵٬۰۰۰ تومان