تجهیزات پزشکی آریامدیک

کمک نیاز دارید؟ ۰۹۱۴۲۰۶۷۷۷۰

تبسنج تماسی

انواع ترمومتر دیجیتالی تماسی

تب سنج دیجیتالی امرن Omron Eco Temp Basic

تب سنج دیجیتالی امرن Omron Eco Temp Basic

۳۲۰٬۰۰۰ تومان
تب سنج دیجیتالی بیول B.well WT-06 flex

تب سنج دیجیتالی بیول B.well WT-06 flex

۲۷۰٬۰۰۰ تومان
تب سنج دیجیتالی بیول B.well WT-04 standard

تب سنج دیجیتالی بیول B.well WT-04 standard

۲۳۰٬۰۰۰ تومان
تب سنج دیجیتالی بیول B.well WT-03 base

تب سنج دیجیتالی بیول B.well WT-03 base

۱۷۰٬۰۰۰ تومان
تب سنج دیجیتال بریسک PG-900

تب سنج دیجیتال بریسک PG-900

۱۶۰٬۰۰۰ تومان