تجهیزات پزشکی آریامدیک

کمک نیاز دارید؟ ۰۹۱۴۲۰۶۷۷۷۰

اندام فوقانی

انواع ساپورتهای مربوط به اندامهای فوقانی

آتل انگشت پاک سمن (054)

آتل انگشت پاک سمن (054)

۱۰۴٬۰۰۰ تومان
مچ بند آتل دار الاستیک تن یار (3200)

مچ بند آتل دار الاستیک تن یار (3200)

۲۴۰٬۰۰۰ تومان ۲۵۸٬۰۰۰ 7%
مچ بند آتل دار پاکسمن (052)

مچ بند آتل دار پاکسمن (052)

۳۹۲٬۰۰۰ تومان