تجهیزات پزشکی آریا مدیک

کمک نیاز دارید؟ ۰۹۱۴۲۰۶۷۷۷۰

گوشی پزشکی

انواع گوشیهای پزشکی ساده و تخصصی

گوشی پزشکی بیول B.well WS-3

گوشی پزشکی بیول B.well WS-3

۷۰۰٬۰۰۰ تومان
گوشی پزشکی بیول B.well WS-2

گوشی پزشکی بیول B.well WS-2

۲۹۰٬۰۰۰ تومان
گوشی پزشکی بیول B.well WS-1

گوشی پزشکی بیول B.well WS-1

۲۵۰٬۰۰۰ تومان